Grono pedagogiczne - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Grono pedagogiczne


mgr Danuta Służałek-Jaworska muzyka [email protected]
mgr Anna Dzieża wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Edyta Bacior język angielski [email protected]
mgr Bajnerman-Kuźniak Ewelina surdopedagog [email protected]
mgr inż. Przemysław Błaszczyk przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Damian Chachulski przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Janina Cuglewska zajęcia korekcyjno-kompensacyjne [email protected]
mgr Krzysztof Cupiał przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Jolanta Dyllus przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Beata Ganczewska język angielski [email protected]
mgr Katarzyna Gołuchowska język niemiecki, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Angelika Janocha nauczyciel rehabilitant [email protected]
mgr Magdalena Janocha logopeda [email protected]
mgr Urszula Jarkiewicz matematyka [email protected]
mgr Dagmara Jaskólska historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce [email protected]
mgr Lidia Jędruszek chemia [email protected]
mgr Danuta Kasparek biologia [email protected]
mgr Wojciech Kieraś wychowanie fizyczne [email protected]
mgr inż. Olga Kwiecień matematyka, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Marzenna Lesiak przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Anna Markiewicz przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne [email protected]
mgr Dariusz Maszczyk matematyka [email protected]
mgr Izabella Matczak pedagog szkolny [email protected]
mgr Alicja Misiak język polski [email protected]
mgr Barbara Musialik język rosyjski [email protected]
mgr Gabriela Nowak wychowanie fizyczne [email protected]
mgr Janusz Nowak edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr inż. Lidia Nowak przedmioty zawodowe [email protected]
mgr inż. Wiesława Nowak przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Mariola Piątek historia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie [email protected]
mgr Beata Placek język polski [email protected]
mgr Nina Podsiadlik język angielski [email protected]
mgr Bożena Prokopowicz geografia [email protected]
mgr Roksana Bzowska biologia [email protected]
mgr inż. Marcin Rał przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Barbara Siwek przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Artur Skinder religia [email protected]
mgr Małgorzata Skinder edukacja dla bezpieczeństwa, przedsiebiorczość, ekonomia w praktyce, informatyka, przedmioty zawodowe [email protected]
dr Agnieszka Skorek edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Przemysław Tabaka wychowanie fizyczne [email protected]
mgr Arleta Tuora język polski [email protected]
mgr Aneta Tyras historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka [email protected]
mgr Monika Wcisło język angielski [email protected]
mgr Jolanta Zamora przedmioty zawodowe, biblioteka [email protected]
mgr Ewa Zbiróg przedmioty zawodowe [email protected]