Grono pedagogiczne - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Grono pedagogiczne


mgr Danuta Służałek-Jaworska muzyka [email protected]
mgr Anna Dzieża wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Edyta Bacior język angielski [email protected]
mgr Ewelina Bajnerman-Kuźniak surdopedagog [email protected]
mgr Jakub Biłyk terapeuta zajęciowy, rewalidacja [email protected]
mgr inż. Przemysław Błaszczyk przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Roksana Bzowska biologia [email protected]
mgr Damian Chachulski przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Katarzyna Chwist język angielski [email protected]
mgr Ewa Cichopek biologia [email protected]
mgr Janina Cuglewska język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne [email protected]
mgr Krzysztof Cupiał przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Maria Cwanek biologia [email protected]
mgr Aneta Galas przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Beata Ganczewska język angielski [email protected]
mgr Katarzyna Gołuchowska język niemiecki, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Joanna Gryl biblioteka [email protected]
mgr Urszula Jarkiewicz matematyka [email protected]
mgr Dagmara Jaskólska historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce [email protected]
mgr Lidia Jędruszek chemia [email protected]
mgr Donata Kawecka biblioteka, logopedia [email protected]
mgr Wojciech Kieraś wychowanie fizyczne [email protected]
mgr inż. Olga Kwiecień matematyka, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Marzenna Lesiak przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Anna Markiewicz przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne [email protected]
mgr Dariusz Maszczyk matematyka [email protected]
mgr Małgorzata Maszczyk matematyka [email protected]
mgr Izabella Matczak pedagog szkolny [email protected]
mgr Alicja Misiak język polski [email protected]
mgr Barbara Musialik język rosyjski [email protected]
mgr Gabriela Nowak wychowanie fizyczne [email protected]
mgr Janusz Nowak edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr inż. Lidia Nowak przedmioty zawodowe [email protected]
mgr inż. Wiesława Nowak przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Maciej Osys przedmioty zawodowe, informatyka [email protected]
mgr Małgorzata Pavlenko fizyka, informatyka [email protected]
mgr Mariola Piątek historia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie [email protected]
mgr Beata Placek język polski [email protected]
mgr Nina Podsiadlik język angielski [email protected]
mgr Bożena Prokopowicz geografia [email protected]
mgr Adrianna Pucek kosmetologia [email protected]
mgr Agnieszka Ratman język angielski, fizyka [email protected]
mgr Artur Skinder religia [email protected]
mgr Małgorzata Skinder edukacja dla bezpieczeństwa, przedsiebiorczość, ekonomia w praktyce, informatyka, przedmioty zawodowe [email protected]
dr Agnieszka Skorek edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Kinga Skowron-Gieroń rehabilitacja ruchowa, rewalidacja [email protected]
mgr Przemysław Tabaka wychowanie fizyczne [email protected]
mgr Arleta Tuora język polski [email protected]
mgr Aneta Tyras historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka [email protected]
mgr Monika Wcisło język angielski [email protected]
mgr Jolanta Woś przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Marta Wyszyńska-Słota psycholog
mgr Jolanta Zamora przedmioty zawodowe, biblioteka [email protected]
mgr Ewa Zbiróg przedmioty zawodowe [email protected]
mgr Eugenia Zielińska język rosyjski [email protected]