Wirtualne zwiedzanie - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Wirtualne zwiedzanie

Zapraszamy na Wirtualne zwiedzanie Naszej Szkoły. Linki do spotkania na TEAMS (nie trzeba instalować oprogramowania!!!). Zobacz jak wyglądają nasze sale, poznaj niektórych nauczycieli, zadaj nurtujące Cię pytanie na chat.ZAPRASZAMY!!!

godzina 9.00-10.00https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ5N2RlZWQtMjkyMi00M2I5LTgyZjktYzk3ZTMxOWZkZWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f37e53e9-f72d-49b9-b553-efb18ef4e8ab%22%2c%22Oid%22%3a%22e0c1abce-10ce-4cad-b752-6a049b6fa652%22%7d

godzina 12.00-13.00https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA3MWNkMzgtYTI4Zi00N2EzLTkzMDUtNzA5OWMzNjA5YmMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f37e53e9-f72d-49b9-b553-efb18ef4e8ab%22%2c%22Oid%22%3a%22e0c1abce-10ce-4cad-b752-6a049b6fa652%22%7d

Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *